مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) | سال:1392 | دوره:6 | شماره:1 (پی در پی 19) | صفحه شروع:377 | صفحه پایان:393

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آینه داری و تفاوت آن با براعت استهلال با تکیه بر شاهنامه فردوسی

نویسنده

 موسوی سیده مریم (رودابه)

صفحات

 صفحه شروع 377 | صفحه پایان 393

چکیده

 آینه داری شیوه دادن اطلاعات یا حوادث است؛ آنگونه که سایه ای از رویدادهای مهم آینده پیش از حادث شدن, در اثر جلوه گر شده و در خواننده انتظاری را برانگیزد.یکی از مهمترین مهارت های فردوسی در پیشبرد داستان, شگرد آینه داری بوده که برای برقراری ارتباط عمیق تر با متن و دانستن این نکته که شاهنامه تنها یک نظم ساده نیست؛ حائز اهمیت است. استاد طوس آگاهانه دست به انتخاب شگردهایی زده که اثرش را در عرصه ادبیات داستانی شاخص میکند.در این مقاله با توجه به قلت منابع تلاش شد تا با مطالعه کامل خود متن و تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته بود- اگرچه اندک- مقدمات لازم برای تحلیل و اثبات فرضیه فراهم شود و با مراجعه به کتابخانه و استفاده از روش های توصیفی تحلیلی این مهم دنبال شده, به انجام رسد.نتیجه آنکه فردوسی از آینه داری و شاخه های مختلف آن در روند داستان و در اثنای روایت استفاده میکند تا بتواند خواننده را به حدس زدن وادارد و به گمانه زنی پایان قصه تشویق کند. این هنر فردوسی را باید جز سبک شخصی او دانست و فضای پر رنگ مفهوم آینه داری را باید در جای جای شاهنامه همچنین انواع آینه داری بررسی خواهند شد که عبارتند از: پیش بینی شخصیت های داستان ها, خواب دیدن, نزول سروش غیبی, اخترشناسان و ... .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID