مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:355 | صفحه پایان:355

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

234

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکردهای درمانی نوین روانپزشکی در بیماری های نورولوژیک (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 355 | صفحه پایان 355

چکیده

نورولوژی و روانپزشکی رشته های تخصصی پزشکی هستند که هر دو با «مغز» انسان سروکار دارند. برخی از بیماری های آنها مشترک اند و درمان آنها نیز در هر دو رشته همپوشانی دارد. بنابراین, بیماری های نورولوژیک, مورد توجه و علاقه آن دسته از روانپزشکانی است که در زمینه پزشکی روان-تنی کار می کنند. افزون بر این, خطر بروز علایم روانپزشکی در بیماری های نورولوژیک زیاد است و رویکرد بین رشته ای را توجیه می کند. درمان دارویی اختلال های عصبی-روانی بر تعدیل گیرنده های دوپامینی, سروتونینی و نورآدرنرژیک متمرکز است. دارو درمانی بیشتر علامت را از میان می برد و بر بیش از یک علامت هدف تاثیر نمی گذارد. البته درمان های غیردارویی شامل درمان های روانشناختی, جراحی روانی, درمان های الکتریکی و مغناطیسی و همچنین رویکردهای روانی-اجتماعی در دسترس اند و به صورت درمان اصلی یا درمان های کمکی به کار برده می شوند. در این نوشتار به بازبینی بررسی های انجام شده در زمینه درمان های روانپزشکی روزآمد و مبتی بر شواهد پژوهشی در بیماری های نورولوژیک شایع مانند بیماری پارکینسون (PD), اسکلروز متعدد (MS), بیماری آلزایمر و تشنج پرداخته شده است. بی گمان برقراری ارتباط بین رشته ای به سود بیمار است و موجب افزایش کیفیت خدمات ارایه شده در هر دو رشته می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID