مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) | سال:1390 | دوره:4 | شماره:1 (پی در پی 11) | صفحه شروع:99 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

184

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طنزگونه های ادب فارسی و انواع آن

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 120

چکیده

 طنزگونه های ادب فارسی که با پیشینه ای نسبتا طولانی در ادبیات غیرجد ایران هویدا شده, مردمی بودن آن را در تاریخ زبان فارسی به اثبات است.با کنجکاوی در طنز صوفیانه فارسی و غیر آن, میتوان از جهت برخی کاربردها به انواع طنزها از جمله: اجتماعی, اخلاقی, تعلیمی, تفسیری, تمثیلی, رسانه ای, دینی و مذهبی, سیاسی, عاشقانه, فلسفی و نظایر آن دست یافت, برخی از این طنزها از جهت محتوا و نتایجی که از آنها دریافت میشود, میتوان با یکدیگر درآمیخت و تلفیق کرد, بگونه ای دیگر,  آنها را به دسته های محدودتری منحصر ساخت, اما در این نوشتار سعی شده است تا آنجا که ممکنست نمادها را در هر کدام از اقسام آن معلوم نمود, هر چند که گاهی اوقات ممکنست مرز این تقسیم بندی, با هم تداخل داشته و قابل ادغام در یکدیگر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID