مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:360 | صفحه پایان:360

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

482

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انگ بیماری روانی و سلامت روان (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسنده

شفیعی کتایون

صفحات

 صفحه شروع 360 | صفحه پایان 360

چکیده

 بررسی ها نشان داده اند که ترس افراد از انگ و برچسب بیماری روانی نقش مهمی در دسترسی و بهره گیری آنان از مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشت روان دارد. این نگرش و باور در کارکنان پزشکی و خانواده بیماران نیز دیده می شود که باید از بیماری که مشکل روانی دارد, دوری کرد؛ زیرا بیماری روانی خطرناک است و اگر عضوی از خانواده «دیوانه» (!) باشد, باعث سرشکستگی و شرم سایر اعضا خواهد شد. ترس از برچسب خوردن در اختلال های مربوط به کودکان و نوجوانان بیشتر از بزرگسالان دیده می شود. با گذشت زمان و افزایش آگاهی عمومی در زمینه بیماریهای روانی, موضوع انگ بیماری روانی در خانواده بیماران, بیشتر مورد توجه پژوهشگران و دست اندرکاران بهداشت روان قرار گرفته است. در این مقاله برخی از جنبه های مخفی انگ بیماری روانی و بهداشت روان بررسی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID