مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) | سال:1392 | دوره:6 | شماره:2 (پی در پی 20) | صفحه شروع:503 | صفحه پایان:520

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

182

دانلود:

280

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مکتبهای زبان شناسانه در دستور نویسی زبان فارسی

نویسنده

فضیلت محمود

صفحات

 صفحه شروع 503 | صفحه پایان 520

چکیده

 دستور نویسی زبان فارسی, مراحل متعددی را پشت سر گذاشته و خصوصیات جغرافیای ایران, تاریخی ویژه را برای زبان و مردم آن رقم زده است, نخست اینکه ایرانیان با آنکه در تدوین اصول و قواعد صرف و نحو, زبان شناسی و حتی بلاغت کهن زبان عربی نقشی کلیدی و انکارناپذیر داشته اند, درباره دستورنویسی کهن زبان فارسی, اثری مستقل به دست ما نرسیده است و نوشته هایی که در این زمینه برجای مانده, اغلب صبغه ترجمه ای دارند و یا این پیشداوری که همه زبانها, دارای ویژگیهای یکسانی هستند, نوشته شده اند.دیگر اینکه مکتبهای جدید زبان شناسی در روشهای دستورنویسی زبان فارسی که بیش از یک سده را پشت سرنهاده, اثر گذاشته اند.نگارنده در این مقاله کوشیده است زمینه ها و زاویه های تاثیر مکتبهای ساختگرا و گشتاری زایشی را در دستور نویسی و دستورنویسان زبان فارسی, بررسی و تحلیل کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID