مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) | سال:1394 | دوره:8 | شماره:1 (پی در پی 27) | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:38

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

356

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

منظومه خرم و زیبا نمونه ای عالی از آمیختگی حماسه و غنا

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 38

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID