video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نهاد فرهنگی- ادبی دربار بر ادبیات فارسی عصر تیموری

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 81

چکیده

 در مقاله حاضر, نخست, محدودهای زمانی و مکانی را برای پژوهش مشخص کرده و سپس تعریفی از اصطلاح «نهاد فرهنگی- ادبی» به دست داده ایم؛ آنگاه با در نظر گرفتن دربارهای عصر تیموری به عنوان نهادهایی فرهنگی- ادبی, عملکردهای آنها را از این جهت بر شمرده ایم؛ بدینصورت که نخست, مهمترین حامیان فرهنگ و ادبیات را در دربار های این عصر, صرف نظر از کار کرد سیاسیشان معرفی کرده و حوزه های فعالیت هر یک را نشان داده ایم؛ پس از آن, نقش نهاد فرهنگی- ادبی دربار را در رشد و پیشرفت فرهنگ و ادبیات این عصر بررسی کرده ایم. دربارهای عصر تیموری, در درجه اول, به عنوان نهاد مادر, نهادهای فرهنگی- ادبی دیگر را ایجاد یا مرمت میکرده و از آنها بصورتهای گوناگون پشتیبانی میکرده اند. دومین کار کرد فرهنگی- ادبی آنها ایجاد یا گسترش جریانهای ادبی بدین شرح است: تدوین و ترجمه متون تاریخی؛ پدید آوردن ماده تاریخهای منظوم و منثور؛ مدح, منقبت و مرثیه سرایی برای درباریان؛ سرودن اشعاری در وصف عمارتهایی که درباریان میساختند؛ تذکره نویسی؛ نگاشتن یا سرودن پاسخها و نظیره هایی بر آثار پیشینیان؛ مناظره های شعری رایج میان شاهان و شاهزادگان؛ فن ترسل و منشآت؛ ترجمه و شرح آثار دیگران در قالبهای نثر و نظم؛ مطایبه و مهاجات شاعران؛ ادبیات ترکی؛ سرودن اشعاری از نوع لغز و معما و همچنین تالیف آثاری در این دو فن؛ تدوین کتابهایی با موضوع نوادر و امثال.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی