Start: 2/3/2023 12:29:39 AMEnd: 2/3/2023 12:29:40 AM >> 670

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

191

دانلود:

135

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برخی نکته های اساطیری در اشعار رودکی

نویسندگان

علامی ذوالفقار

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 50

چکیده

 وجود شاهنامه های پیش از فردوسی از یک سو و بررسی اشعار باقیمانده شاعران آن دوره, از سوی دیگر, از رواج و انتشار روایتهای ملی و داستانهای کهن در آن روزگار حکایت دارد از این رو که شاهنامه فردوسی اگرچه به عنوان مهمترین و جامعترین حماسه ملی دربردارنده بخش عظیمی از روایات ملی و داستانهای اساطیریست اما تنها منبع و آبشخور موجود در این باره نیست. بطوری که بازتاب این گونه روایات و اشارات در اشعار شاعران پیش از فردوسی, بوضوح دیده میشود و اگرچه از میان رفتن بخش اعظم اشعار آنان شواهد موجود را بسیار کم رنگ کرده است اما همین شواهد اندک از باب «مشت نمونه خروار» بودن و نشان دادن انعکاس این روایات و اشارات در آثار شاعران پیش از فردوسی, از جمله در اشعار باقیمانده از رودکی, که موضوع این مقاله است, بسیار مغتنم و حایز اهمیت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی