مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:333 | صفحه پایان:333

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 333 | صفحه پایان 333

چکیده

 هدف: بیماری آرتریت روماتوئید شایعترین بیماری التهابی مزمن است. با توجه به اینکه بیماریهای مزمن و ناتوان کننده از جمله عوامل خطر ابتلا به افسردگی می باشند و به طور متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند, در این پژوهش میزان شیوع افسردگی در مبتلایان به آرتریت روماتوئید بررسی شده است. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی است و در آن 81 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی از خرداد ماه 1386 تا شهریور 1387 به کمک پرسش نامه افسردگی بک و مصاحبه بالینی ارزیابی شدند. یافته ها: %22.2 مبتلایان به آرتریت روماتوئید دارای افسردگی بودند. بیشترین شیوع افسردگی در مبتلایان به آرتریت روماتوئید در گروه سنی41-50  (38.1) دیده شد. %27.3 مردان و %21.4 زنان مبتلا به افسردگی بودند. %23.7 افراد متاهل مبتلا به آرتریت روماتوئید, دارای افسردگی بودند در صورتی که در هیچ یک از افراد مجرد افسردگی گزارش نگردید. همچنین افسردگی در%22.2  افراد مبتلا به ارتریت روماتوئید ساکن در شهر و روستا دیده شد. %28.8 افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین و %10.3 افراد دارای وضعیت اقتصادی بالا افسردگی داشتند. %20.9 مبتلایان به آرتریت روماتوئید که بد شکلی مفاصل در آنها دیده نمی شد, افسرده بودند. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای افسردگی در مبتلایان به آرتریت روماتوئید از یک سو, قابل درمان بودن افسردگی و تاثیر سودمند آن از سوی دیگر, غربالگری و تشخیص به موقع افسردگی در این بیماران دارای اهمیت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID