مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:369 | صفحه پایان:369

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

323

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش خانواده در پیشگیری از عود اختلال وسواسی-جبری بر پایه نظریات شناختی و رفتاری (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسنده

نژند بابک

صفحات

 صفحه شروع 369 | صفحه پایان 369

چکیده

 اختلال وسواسی-جبری یکی از اختلال های شایع روانپزشکی است, پاسخ آن به دارو درمانی دشوار و احتمال عود پس از قطع درمان دارویی بسیار بالاست. از دیرباز نقش رفتار درمانی شناختی در درمان این بیماران پذیرفته شده. شناخت خانواده ها از ماهیت و ریشه های این اختلال تاثیر بسیاری در شیوه برخورد آنان با اینگونه بیماران دارد؛ به بیان دیگر, رابطه پویا میان خانواده و مبتلایان به این اختلال از یک سو و سرعت بهبود و میزان عود از سوی دیگر وجود دارد.از نظر شناختی بیشتر افکار خود آیند منفی با چهار پیش فرض زیر با انواع وسواس ارتباط دارند: «اگر این افکار مزاحم به ذهن من برسند, آنگاه آنان به حقیقت خواهند پیوست», «اگر من فرد با کفایتی باشم, این افکار مزاحم به ذهنم خطور نمی کنند», «اگر من دست به رفتارهای جبری بزنم, این افکار مزاحم به ذهنم نمی آیند», «اگر رفتارهای جبری را تنها یکبار انجام دهم, نخواهم توانست جلوی رویداد منفی را بگیرم». ناآگاهی خانواده ها از این پیوستگی افکار گاهی سبب میشود که فرد مبتلا را پس از انجام رفتارهای جبری و یا صرفا به دلیل ناتوانی ناشی از افکار منفی زیر فشار قرار دهند و یا سرزنش کنند تا به تصور خودشان به بهبود وی کمک نمایند؛ در نتیجه: (1 با رفتارهای تهاجمی خویش طرح واره آسیب پذیری را در وی تقویت می نمایند. (2 با سرزنش ها و تحقیرهای خود طرح واره بی کفایتی در او نیرومند تر می کنند. از سوی دیگر برخی خانواده ها به دلیل وابستگی عاطفی به این بیماران شرایط را از نظر روانی و فیزیکی برای ادامه رفتارهای جبری آنان فراهم می کنند. آموزش خانواده ها در این زمینه ها می تواند روند چرخه معیوب بیماری را با اخلال روبه رو کند و نظر به اینکه درمان دراز مدت این بیماران با درمان طرح واره های معیوب آنان ممکن می شود, تغییر رفتارهای خانواده, تامین احساس امنیت و ارزش دادن به شخصیت بیماران سبب پیشبرد درمان و پیشگیری از عود می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID