video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

285

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش خانواده در اعتیاد (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 367 | صفحه پایان 367

چکیده

 سوء مصرف مواد در فضای خانواده, همسایه ها, فرهنگ, ارزشها و قوانین اجتماعی پدید می آید. مشکلات خانوادگی بخش مهمی از فرآیند سوء مصرف مواد به شمار می روند و ارتباط تنگاتنگی با آغاز و تداوم سوء مصرف دارند. تکیه افراطی بر درمان دارویی در کنار روان درمانی فرد باعث شده که درمانگران به رویکرد خانواده گرا توجه کمتری داشته باشند. هدف از مداخلات و آموزشهای خانواده در درجه اول کاهش مصرف و در درجه دوم تغییر تعامل های ناکارآمد به تعامل ها و رفتارهای کارآمد است. در این نوشتار نقش آموزش خانواده و مداخله های خانواده نگر در درمان سوء مصرف مواد و مهمترین نکات آن بررسی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.