مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:368 | صفحه پایان:368

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش روانشناختی بیماران با اختلال شخصیت مرزی (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 368 | صفحه پایان 368

چکیده

اختلال شخصیت مرزی که نزدیک به 1-2 درصد جمعیت عمومی به آن مبتلا هستند, به اختلال چشمگیر عملکرد روانی-اجتماعی فرد می انجامد و سبب رنج بیمار و خانواده وی می گردد. در بیشترموارد تشخیص این اختلال به دلایل زیر از بیماران مبتلا مخفی نگه داشته می شود: شک در زمینه اعتبار تشخیص این اختلال, نگرانی درباره انگ بیماری و پیامد های آن, مشکلات مربوط به انتقال و انتقال متقابل که در درمان این بیماران شایع است. بررسی ها نشان داده اند که آموزش روانشناختی به بیماران مرزی می تواند در بهبود این بیماران نقش داشته باشد. آموزش روانشناختی, احترام به حس استقلال بیمار و برخوردار از اصول حرفه ای است. افزون بر آن توضیح علایم می تواند بیمار را از احساس ابهام, برهاند, به وی توان کنترل بیشتری روی علایم بدهد و مشارکت وی را در درمان بیشتر کند. برای نمونه زانارینی و فرانکنبرگ دریافتند که آموزش روانشناختی می تواند کاهش تکانشگری و آشفتگی روابط بیماران مرزی را در پی داشته باشد. با این حال تاثیر مثبت آموزش روانشناختی به خانواده این بیماران, نیازمند بررسی های بیشتری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID