مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:336 | صفحه پایان:336

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معرفی یک مورد درمان موفق فتیشیسم با روان درمانی شناختی-رفتاری (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 336 | صفحه پایان 336

چکیده

 هدف: در زمینه درمان فتیشیسم هنوز ابهامات زیادی وجود دارد و در منابع روان پزشکی گزارشهای موردی از درمان این اختلال هنوز رایج است.معرفی بیمار: آقای الف, 30 ساله و با تشخیص اختلال فتیشیسم برای روان درمانی ارجاع شد. برانگیختگی جنسی او تنها در سه موقعیت پدید می آمد: دیدن تصویر زنانی که شلوار جین به پا داشتند, پوشیدن کت و بستن دکمه یقه پیراهن. او در طول 10 سال گذشته کوشیده بود که در هیچ یک از این موقعیتها قرار نگیرد. این موارد موجب ناراحتی زیادی برای او شده بودند؛ چون هیچگاه نمی توانست کت بپوشد که موجب کنجکاوی زیاد همکارانش شده بود. از سوی دیگر زیر فشار خانواده برای ازدواج بود. برای درمان, روان درمانی شناختی رفتاری در 13 جلسه و در طول پنج ماه اجرا شد: با پیش داوری های ناکارآمد او چالش شد و به طور همزمان تجارب رفتاری تازه ای طراحی و تکلیف شد. در پایان او توانست با فانتزیهای جنسی بهنجار برانگیختگی جنسی را تجربه کند. تا یک سال پس از پایان درمان عود ده نشد. نتیجه گیری: عوامل موثر در موفقیت درمان عبارت بودند از: شکستن انگ بیماری روانی در جلسات درمان, ذهنیت روان شناختی و انگیزه او, ایگو دیستونیک بودن اختلال, بهره گیری از نظریه مناسب برای درمان و ترکیب مناسب مداخلات شناختی و رفتاری.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID