مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,876

دانلود:

555

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره

نویسندگان

ابارشی مریم | عبدی ایمان

صفحات

 صفحه شروع 159 | صفحه پایان 168

چکیده

 در این پژوهش بمنظور بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره, ابتدا نانوذرات نقره به روش کاهش شیمیایی سنتز و به وسیله روش های پراش پرتو-ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند. اندازه میانگین نانوبلورک های نقره 21.7 نانومتر تعیین شد. پس از آن نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره با 5, 10, 20 و 30 درصد وزنی نانوذرات نقره به روش آسیاکاری مکانیکی ساخته شده و شناسایی آن ها با استفاده از روش های پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ های الکترونی عبوری و روبشی انجام گرفت. نتایج حاکی از توزیع مطلوب نانوذرات نقره در زمینه پلی اتیلن است. خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات و نانوکامپوزیت ها با درصدهای گوناگون نانوذرات نقره با استفاده از دو باکتری استافیلوکوک اوریوس و اشرشیاکولی به روش دیسک نفوذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن نقره دارای خاصیت ضد باکتری هستند و این خاصیت با افزایش درصد وزنی نانو ذره در دیسک افزایش می یابد. افزون بر این, مشخص شد که فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره در مقابل باکتری استافیلوکوک اوریوس نسبت به اشرشیا کولی بیش تر است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ابارشی، مریم، و عبدی، ایمان. (1394). بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره. مواد نوین، 6(2 (پیاپی 22))، 159-168. SID. https://sid.ir/paper/169725/fa

Vancouver: کپی

ابارشی مریم، عبدی ایمان. بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره. مواد نوین[Internet]. 1394؛6(2 (پیاپی 22)):159-168. Available from: https://sid.ir/paper/169725/fa

IEEE: کپی

مریم ابارشی، و ایمان عبدی، “بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره،” مواد نوین، vol. 6، no. 2 (پیاپی 22)، pp. 159–168، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169725/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی