مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,054

دانلود:

338

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد توزیع مکانی ارتفاع آب معادل برف و چگالی برف حوضه های آبخیز استان آذربایجان غربی

نویسندگان

زارع ابیانه حمید

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 در مناطق کوهستانی بخش قابل ملاحظه ای از ریزشهای جوی به صورت برف است و ارزیابی مقدار کمی این گونه ریزشها بر اساس چگالی و آب معادل برف می باشد. لذا بررسی روشهای نوین و تعیین الگوریتمهای مناسب برای پیش آگاهی و شبیه سازی مقادیر ذخیره برفی حوضه ها ضروری است. در این تحقیق, با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی دو متغیر چگالی و آب معادل برف در حوضه های آبخیز آذربایجان غربی برآورد گردیدند. در طراحی شبکه عصبی مصنوعی از سه متغیر مستقل طول جغرافیایی, عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریای نقاط برف سنجی به عنوان عناصر ورودی کمک گرفته شد. شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده شامل سه نرون در لایه ورودی, دو نرون در لایه خروجی, 6 تا 18 نرون در لایه (های) میانی و یک یا چند لایه در بخش میانی بود. نتایج نشان دادند که آرایش 2-6-3 نسبت به دو آرایش 2-6-6-3 و 2-6-6-6-3 جواب های مناسب تری داشت, بطوری که در آرایش 2-6-3 پس از 270 تکرار محاسباتی شبکه طراحی شده به همگرایی رسید. با توجه به نتایج حاصل از اجرای آرایش 2-6-3 با تابع محرک لونبرگ مارکوات, شبکه موفق شد تا 92 درصد از تغییرات چگالی و آب معادل برف را بر اساس سه متغیر طول جغرافیایی, عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در سطح حوضه های آبخیز آذربایجان غربی براورد نماید. نتایج مطالعه حاضر در مقایسه با پژوهشهای مشابه موید عملکرد مناسب شبکه عصبی با در نظر گرفتن کمترین عناصر ورودی زودیافت, در برآورد همزمان دو متغیر آبشناسی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  زارع ابیانه، حمید. (1391). برآورد توزیع مکانی ارتفاع آب معادل برف و چگالی برف حوضه های آبخیز استان آذربایجان غربی. مهندسی منابع آب، 5(15)، 1-11. SID. https://sid.ir/paper/169603/fa

  Vancouver: کپی

  زارع ابیانه حمید. برآورد توزیع مکانی ارتفاع آب معادل برف و چگالی برف حوضه های آبخیز استان آذربایجان غربی. مهندسی منابع آب[Internet]. 1391؛5(15):1-11. Available from: https://sid.ir/paper/169603/fa

  IEEE: کپی

  حمید زارع ابیانه، “برآورد توزیع مکانی ارتفاع آب معادل برف و چگالی برف حوضه های آبخیز استان آذربایجان غربی،” مهندسی منابع آب، vol. 5، no. 15، pp. 1–11، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169603/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی