مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

700

دانلود:

297

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی بیشترین بده سیلاب در حوضه آبخیز بختگان فارس

نویسندگان

رزم خواه هما

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 59

چکیده

 رود کر همه ساله حجم قابل توجهی از آب را به درون جلگه مرودشت و در نهایت دریاچه بختگان روانه می سازد. از دیرباز برنامه های وسیع بهره برداری از جریان های سطحی این رود با هدف های مشخص کشاورزی, ذخیره سازی آب, تامین آب مشروب و غیره تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده اند. از آن جا که در مطالعات آبشناسی غالب حوضه ها با کمبود داده های ثبت شده رواناب مواجه هستیم, برای محاسبه بده سیلاب, ناچار به استفاده از روش های غیرمستقیم, از جمله روابط تجربی ارائه شده در دیگر کشورها هستیم. نظر به این که استفاده از روابط فوق در ایران بدون واسنجی با مقادیر مشاهداتی خطای زیادی را در تخمین بده بیشینه سیلاب ایجاد می کند, در تحقیق حاضر برخی شبیه های تجربی, نظیر هورتون و فولر واسنجی شده اند. به دلیل عدم همگنی شرایط آبشناسی زیرحوضه ها, قبل از تحلیل سیلاب, تفکیک زیرحوضه ها به مناطق همگن انجام گردید. استفاده از توزیع های آماری برای پیش بینی بده بیشینه سیلاب با دوره های بازگشت مختلف نیز در ایستگاه های آبسنجی موجود در منطقه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده های سیلاب قبل و بعد از احداث سد درودزن, اثر احداث سد مزبور را بر تغییر رژیم (وضعیت) آماری جریان بررسی می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  رزم خواه، هما. (1389). پیش بینی بیشترین بده سیلاب در حوضه آبخیز بختگان فارس. مهندسی منابع آب، 3(5-6-7)، 45-59. SID. https://sid.ir/paper/169497/fa

  Vancouver: کپی

  رزم خواه هما. پیش بینی بیشترین بده سیلاب در حوضه آبخیز بختگان فارس. مهندسی منابع آب[Internet]. 1389؛3(5-6-7):45-59. Available from: https://sid.ir/paper/169497/fa

  IEEE: کپی

  هما رزم خواه، “پیش بینی بیشترین بده سیلاب در حوضه آبخیز بختگان فارس،” مهندسی منابع آب، vol. 3، no. 5-6-7، pp. 45–59، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169497/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی