مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی منابع آب
سال:1389 | دوره:3 | شماره:5-6-7
صفحه شروع:105 | صفحه پایان:114

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل نمونه فیزیکی سرریزسطحی سد سیوند

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 114

چکیده

 مروزه نقش سدها در زندگی بشر, به خصوص درکشورهایی نظیر ایران, به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی درتوسعه پایدار و بهینه از منابع آب مشهود است. سرریز از سازه های مهم هر سد می باشد که امکان خروج سیلاب های اضافه بر ظرفیت آبگیر سد را میسر می سازد. به عبارت دیگر, تنظیم ارتفاع و حجم آب دریاچه پشت سد از دیگر کاربردهای مهم سرریزهاست. از بین سرریزها, سرریز سطحی, به خاطر بازده هیدرولیکی بالا, بیشترین کاربرد را دارد. با توجه به این واقعیت که انجام آزمایش به عنوان دقیق ترین روش در بررسی مسائل و مشکلات پیش روی این گونه سازه ها مطرح می باشد, محققان و طراحان را برآن داشته است تا با ساختن نمونه فیزیکی از سازه طراحی شده و انجام آزمایشات, از جنبه های پنهان پدیده با بهره وری آزمایش ها از شبیه سازی جریان های واقعی پرده بردارند. جهت بررسی وضعیت جریان بر روی قسمتی از سرریز سطحی سد سیوند نمونه فیزیکی سرریز سطحی با مقیاس 1:100 در نهر پایه دارآزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با مصالحی از قبیل ورق پلکسی گلاس, اسفنج مصنوعی, طلق, چوب و غیره ساخته شد. عملیات داده برداری در 14 مرحله با بده هایی متفاوت انجام گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها, عدد فرود در تندآب به دلیل افزایش سرعت, دارای بیشترین مقدار و در مقاطعبین سرریزسطحی اصلی و سطحی تنظیم کننده, به علت استغراق ایجاد شده, دارای کمترین مقدار می باشد. ضریبCسرریز سطحی نمونه, 1.796 محاسبه گردیده است. همچنین, با توجه به تحلیل وضعیت نمونه جریانی تا بده حدود 2000 مترمکعب بر ثانیه برای آن شبیه سازی شد و مشکلی در آن مشاهده نگردید. با توجه به فراسنج معیار عدد حفره سازی بحرانی در بعضی آزمایش ها, سازه سد با تخریب روبرو است, از این رو احداث مجراهای هوادهی در نقاطی از مقطع خروجی سرریز توصیه می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی