مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

598

دانلود:

163

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی انتقال بار کل در رود: مطالعه موردی، رود دز

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 126

چکیده

 با توجه به این که کشور ایران, بخصوص استان خوزستان, دارای رودهای بسیاری می باشد, و با توجه به گسترش سدسازی بر روی آن ها, اهمیت براورد حجم بار معلق رودها از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. در این مقاله, شبیه سازی پدیده انتقال بار معلق در بازه ای از رودخانه دز (بازه بین ایستگاه حرمله تا بامدژ) با کاربرد شبیه های Gstars 2.1 و Hec-ras 4.0 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این فعالیت, شبیه سازی بازه مورد نظر, مقایسه نتایج دو شبیه ذکر شده با یکدیگر و با حالت واقعی, انجام تحلیل حساسیت شبیه, و در نهایت نتیجه گیری مناسب جهت برآورد نرخ انتقال بار معلق در ناحیه مورد مطالعه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رهنورد، مجتبی، رهنورد، محمد، محمودیان شوشتری، محمد، طالب بیدختی، ناصر، و غفوری، حمیدرضا. (1391). شبیه سازی انتقال بار کل در رود: مطالعه موردی, رود دز. مهندسی منابع آب، 5(12)، 111-126. SID. https://sid.ir/paper/169391/fa

  Vancouver: کپی

  رهنورد مجتبی، رهنورد محمد، محمودیان شوشتری محمد، طالب بیدختی ناصر، غفوری حمیدرضا. شبیه سازی انتقال بار کل در رود: مطالعه موردی, رود دز. مهندسی منابع آب[Internet]. 1391؛5(12):111-126. Available from: https://sid.ir/paper/169391/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی رهنورد، محمد رهنورد، محمد محمودیان شوشتری، ناصر طالب بیدختی، و حمیدرضا غفوری، “شبیه سازی انتقال بار کل در رود: مطالعه موردی, رود دز،” مهندسی منابع آب، vol. 5، no. 12، pp. 111–126، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/169391/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی