مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی منابع آب
سال:1394 | دوره:8 | شماره:24
صفحه شروع:69 | صفحه پایان:78

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

247

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی عددی اثر زاویه برخورد و نسبت بده بر ابعاد ناحیه جدایی جریان در تقاطع نهرهای روباز

نویسنده

گوهری سعید

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 78

چکیده

 برخورد دو جریان با یکدیگر می تواند باعث ایجاد جریان پیچیده ترکیبی شده که با شتاب به سمت پایین دست حرکت می کند. با برخورد دو جریان, ناحیه جدایی جریان در محل تقاطع در نهر اصلی به وجود می آید. ناحیه جدایی به دلیل کاهش سرعت طولی جریان و افزایش توان رسوب گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با بهره گیری از نرم افزار فلوئنت با شبیه آشفتگی RSM و روشVOF, جریان متقاطع در نهرهای مستطیلی شبیه سازی شده و تاثیر زاویه اتصال نهر فرعی به نهر اصلی در زوایای 30, 45, 60 و 90 درجه بر ابعاد ناحیه جدایی جریان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین, تاثیر نسبت بده جریان بر ابعاد ناحیه جدایی مطالعه شده است. مقایسه مقادیر سرعت عددی و آزمایشگاهی نشان می دهد که شبیه بطور متوسط با دقت 4 درصد مقادیر آزمایشگاهی را شبیه سازی کرده است. با کاهش زاویه تقاطع, ابعاد ناحیه جدایی جریان کاهش یافته, و با افزایش ناحیه زاویه تقاطع نیز ابعاد ناحیه جدایی جریان افزایش می یابد. بیشترین ابعاد ناحیه جدایی حدود 50 درصد عرض نهر اصلی بوده که در زاویه تقاطع 90 درجه رخ می دهد, و کمترین ابعاد ناحیه جدایی نزدیک به صفر بوده و در زاویه تقاطع 30 درجه رخ می دهد. تغییرات نسبت بده تاثیر زیادی بر شکل گیری و ابعاد ناحیه جدایی دارند و با کاهش نسبت بده, ناحیه جدایی جریان نیز به تدریج ناپدید می شود. با کاهش همزمان زاویه برخورد دو جریان و نسبت بده, ابعاد ناحیه جدایی کاهش یافته, و می توان مشکلات ناشی از برخورد دو جریان را کاهش داد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.