مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی منابع آب | سال:1391 | دوره:5 | شماره:14 | صفحه شروع:79 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

127

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر بازشدگیهای مختلف دریچه های کشویی زیرین سدها بر وقوع پدیده خلاء زایی

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 88

چکیده

 سرعت بالای سیال, همراه با افت شدید فشار, باعث اغتشاشهای زیاد در جریان شده, که می تواند منجر به وقوع پدیده های ویرانگر مانند خلاء زایی و کوبش در سازه های آبی, و ویرانی جدی در بخش هایی از آنها گردد. در این مقاله, نوسانهای فشار, که زاییده تلاطم شدید جریان می باشد, روند آن و پدیده خلاء زایی در ناحیه شیار دریچه سرویس شبیه های فیزیکی تونل های زیرین سدهای کارون 4 و گتوند علیا با نسبت های طول به عرض دریچه به ترتیب 1.75 و 2 و در بازشدگی های 10%, 30%, 50%, 70% و 100% با ارتفاع های 2, 3 و 4 متر, و با احتمال وقوع %0.1 مورد بررسی, تحلیل و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان دادند که در هر دو دریچه, در بازشدگی های 30%, 50% و 70% دریچه شاخص خلاء زایی کمینه و در بازشدگی های 10% و 100% بیشینه می باشند. همچنین, فشارسنجی که به لبه دریچه نزدیکتر است در معرض نوسان های بیشتری قرار دارد و با افزایش بازشدگی دریچه نقطه بحرانی نوسان های فشار به نقاط بالاتر انتقال می یابد. ضریب بی بعد فشار (C’p) در نسبت 1.75 در بازشدگی 30%, و در نسبت 2 در بازشدگی 10%, بیشینه می باشد, که نشان دهنده کوبش و ضربه های فشاری به سازه در این بازشدگی ها است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID