مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

379

دانلود:

183

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نمودار سنی جدید در گرانش دورهمسان اصلاح شده با سیال چسبنده

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 38

چکیده

 در این مقاله مدل نمودار سنی جدید به عنوان جایگزینی برای مدل گرانش دورهمسان اصلاح یافته در نظر گرفته شده است. ابتدا معادلات فریدمن را, با احتساب مادة تاریک و انرژی تاریک به همراه جملة چسبندگی حجمی در متریک تخت فریدمن-رابرتسون-واکر محاسبه می کنیم. سپس پارامترهای کیهان شناسی و تابع را با کمک قانون توانی عامل مقیاس و تطابق بین مدل نمودار سنی و گرانش دورهمسان به دست می آوریم. با رسم تغییرات معادلة حالت انرژی تاریک بر حسب پارامتر انتقال به سرخ, انبساط شتاب دار عالم را توصیف می کنیم. در خاتمه, شرط پایداری را به کمک تابع سرعت صوت بررسی کرده و قیود انرژی-ضعیف را برای پارامترهای آزاد پیدا می کنیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرزایی رضائی، طیبه، و امانی، علیرضا. (1399). نمودار سنی جدید در گرانش دورهمسان اصلاح شده با سیال چسبنده. پژوهش فیزیک ایران، 20(1 )، 31-38. SID. https://sid.ir/paper/1693/fa

  Vancouver: کپی

  میرزایی رضائی طیبه، امانی علیرضا. نمودار سنی جدید در گرانش دورهمسان اصلاح شده با سیال چسبنده. پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1399؛20(1 ):31-38. Available from: https://sid.ir/paper/1693/fa

  IEEE: کپی

  طیبه میرزایی رضائی، و علیرضا امانی، “نمودار سنی جدید در گرانش دورهمسان اصلاح شده با سیال چسبنده،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 20، no. 1 ، pp. 31–38، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1693/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی