video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,178

دانلود:

927

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 165

چکیده

 این مقاله با هدف تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی انجام پذیرفت. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی از نوع فنومنولوژی استفاده گردیده است. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران امر تعلیم و تربیت در آموزش متوسطه شهر اصفهان و قم بوده اند. شرکت کنندگان در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری موارد مطلوب انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و ضبط بوسیله دستگاه MP3 انجام شد و با روش7 مرحله ای کلایزی, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش بعد از استخراج کدهای مفهومی و حذف کدهای مشترک, شامل «اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی» بود, که در 2 مولفه اصلی و 5 زیر مولفه دسته بندی شد که عبارت بودند از «شهروندی دموکراتیک» و «ارتباط چند لایه در مفهوم شهروندی؛ هر کدام از این 5 زیر مولفه, خود زیر مولفه های دیگری بودند که در مجموع می توان به 102 مولفه اشاره کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متاسفانه رویکرد تربیت شهروندی غالب در نظام آموزش متوسطه فعلی, رویکرد منفعل بوده و در عمل به تمام مولفه های تربیت شهروندی دانش آموزان متوسطه, توجه همه جانبه و لازم نشده و در دیدگاه مسوولین نظام آموزشی کشور و برنامه ریزان درسی و در نتیجه محتوای کتب درسی, توازنی منطقی و توامان بین حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یاوری، زهرا، کشتی آرای، نرگس، و احمدی، غلامرضا. (1392). تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(1 (پیاپی 13))، 147-165. SID. https://sid.ir/paper/168574/fa

  Vancouver: کپی

  یاوری زهرا، کشتی آرای نرگس، احمدی غلامرضا. تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی[Internet]. 1392؛4(1 (پیاپی 13)):147-165. Available from: https://sid.ir/paper/168574/fa

  IEEE: کپی

  زهرا یاوری، نرگس کشتی آرای، و غلامرضا احمدی، “تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی،” رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، vol. 4، no. 1 (پیاپی 13)، pp. 147–165، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/168574/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی