مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم زراعی
سال:1387 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:58 | صفحه پایان:71

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

254

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت ذرت دانه ای و هندوانه تابستانه در دشت گرگر خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 58 | صفحه پایان 71

چکیده

 با توجه به محدودیت منابع آب و خاک, ارزیابی اراضی اطلاعات مفیدی در خصوص امکان کشت محصولات و مناسب ترین محل برای تولید آن ها جهت تصمیم گیری ها ارایه می دهد و برای تعیین الگوی کشت در هر منطقه و اختصاص اراضی به بهترین و سود آورترین نوع کاربری و شناخت ظرفیت تولید اراضی, انجام مطالعات تناسب اراضی امری ضروری به نظر می رسد. البته منبع خاک فقط یکی از منابع انسانی, اقتصادی و طبیعی است که بر روی تناسب اراضی اثر می گذارد. این تحقیق با هدف امکان سنجی و بهینه یابی کشت محصولات ذرت دانه ای و هندوانه تابستانه در اراضی منطقه دشت گرگر واقع در سمت چپ رودخانه گرگر به مساحت 15831 هکتار انجام پذیرفته است. روش بررسی, ارزیابی تناسب اراضی برای زراعت آبی به روش های محدودیت ساده, پارامتریک (استوری و ریشه دوم), و در نهایت تهیه نقشه های مربوطه در محیط جی آی اس می باشد. نتایج ارزیابی اراضی با روش های پارامتریک ریشه دوم و محدودیت ساده انطباق خوبی داشت و روش ریشه دوم نسبت به استوری و محدودیت ساده با واقعیت های موجود منطقه همبستگی بیشتری را نشان داد. عامل محدودکننده تولید هندوانه تابستانه در منطقه مورد بررسی متغیرهای اقلیمی نمی باشد ولی برای ذرت دانه ای اقلیم یکی از عوامل محدودکننده کشت به دست آمد. سایر عوامل محدود کننده عبارتند از: حاصلخیزی خاک یا اسیدیته, شرایط فیزیکی خاک بویژه درصد آهک و در برخی واحدهای اراضی درصد گچ, شوری و قلیاییت, زهکشی و توپوگرافی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی