مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) | سال:1390 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:103 | صفحه پایان:129

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

404

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جستاری در داوری زنان از اندیشه تا عیان

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 129

چکیده

 از آنجا که مساله جواز و عدم جواز قضاوت توسط زنان یکی از مسائل مطرح کنونی است و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزشهای آن قرار می دهند, و در محافل فرهنگی و علمی نیز مورد توجه است, شایسته می نماید, نظریه قائلین به جواز قضاوت زن به تفصیل پیگیری شود, تا روشن گردد که جایگاه فقهی و ارزش و قوت علمی آن فتوا چیست؟ و آیا می توان این نظریه را همراهی نمود؟در این تحقیق با رجوع به اکثر کتب فقهی مشهور از قدما و متاخرین که در دسترس بود, به نقل و نقد دیدگاههای آنان پرداخته و سعی در جهت تبیین خدشه ای که قائلین بر جواز قضاوت زن, اجمالا در ادله عدم جواز تصدی مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته و آن را جایز شمرده اند, می شود.اصولا, قائلین بر اشتراط ذکورت به ادله چند چون, آیات, روایات, اصل و بویژه اجماع استدلال و استشهاد نموده اند, اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله ای که در کلمات فقهاء عظام آمده می توانیم با اطمینان بیشتر بگوییم که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان و بدون منظور ساختن اصلی ظنی و تا اندازه ای سلیقه ای به عنوان مذاق شرع, همچون دیگر مسائل اجتماعی و تنها در چهارچوب ادله یاد شده, به بررسی شرط ذکورت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود خواهیم دید دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم, و از این رو زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد, قضاوت او از نظر شرعی معنی ندارد بلکه عدم تصدی آن, به عنوان ترک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر, امری خلاف احتیاط خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID