video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,072

دانلود:

405

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش یک مورد اختلال تجزیه ای با تظاهرات نامتعارف و درمان موفقیت آمیز با روش های شناختی - رفتاری

صفحات

 صفحه شروع 42 | صفحه پایان 46

چکیده

 هدف: هدف از نگارش نوشتار حاضر, گزارش مورد غیرمتعارفی از اختلال تجزیه ای به شکل رفتار چرخشی تکرار شونده همراه با افت عملکرد تحصیلی و روش های درمانی به کار برده شده بوده است. روش: مورد گزارش شده دانشجوی مرد 22 ساله ای است که از 10 سالگی رفتارهای چرخشی همراه با خیال پردازی داشته به دلیل صرف وقت بسیار زیاد برای این رفتار دچار افت تحصیلی گردیده است. درمان بیمار با بهره گیری از روش های خودبازنگری, انجام آرامش عضلانی, انجام کارهای منحرف کننده ذهن و به کارگیری روش توقف فکر و تنبیه آغاز گردیده و با آموزش جرات آموزی و برخی روش های رفتاری ادامه یافت. یافته ها: پس از پایان برنامه درمان و بررسی پیگیری 8 ماه پس از آن رفتار چرخشی از میان رفته و رفتارهای میان فردی وی با دیگران بهبود چشمگیر یافته بود.نتیجه: روش های شناختی - رفتاری می توانند در کاهش علایم و بهبودی اختلال تجزیه ای موثر باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صمیمی اردستانی، سیدمهدی، و یاسمی، محمدتقی. (1382). گزارش یک مورد اختلال تجزیه ای با تظاهرات نامتعارف و درمان موفقیت آمیز با روش های شناختی - رفتاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 9(1 (پیاپی 33))، 42-46. SID. https://sid.ir/paper/16781/fa

  Vancouver: کپی

  صمیمی اردستانی سیدمهدی، یاسمی محمدتقی. گزارش یک مورد اختلال تجزیه ای با تظاهرات نامتعارف و درمان موفقیت آمیز با روش های شناختی - رفتاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)[Internet]. 1382؛9(1 (پیاپی 33)):42-46. Available from: https://sid.ir/paper/16781/fa

  IEEE: کپی

  سیدمهدی صمیمی اردستانی، و محمدتقی یاسمی، “گزارش یک مورد اختلال تجزیه ای با تظاهرات نامتعارف و درمان موفقیت آمیز با روش های شناختی - رفتاری،” مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، vol. 9، no. 1 (پیاپی 33)، pp. 42–46، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16781/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی