Start: 2/2/2023 3:39:36 PMEnd: 2/2/2023 3:39:36 PM >> 578

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,341

دانلود:

398

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توسل و توحید در مقارنه دیدگاه علامه طباطبایی و رشید رضا با محوریت آیه 35 سوره مائده

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 161

چکیده

 توحید اساس باورهای فرد و هسته مرکزی جهان بینی انسان را تشکیل می دهد و از این جهت مهم ترین مولفه در هندسه معرفتی و شخص تلقی می گردد. بر همین مبنا اولین, مهم ترین و سرلوحه دعوت همه پیام آوران الهی همین بوده است. این اهمیت و حساسیت, موجب شده است تا مبانی, مولفه ها و چارچوب چنین اعتقادی در معرض رصد دائمی مکاتب, گروه های علمی و فرقه های مختلف قرار گرفته است. اینکه چه اعمال و رفتارهایی, انسان موحد را از توحید به شرک می برد و چگونه باید عمل نمود تا توحید دچار تزلزل نشود. از جمله مسائلی که در این زمینه دارای حساسیت بوده و بسیار مورد توجه قرار گرفته است, مساله توسل می باشد, اینکه توسل چه هنگام شرک آلود شده و در چه هیاتی با توحید منافات نداشته بلکه تقویت باورهای توحیدگرا و خداپرستی است. معنای توحید و حقیقت آن و چیستی و چگونگی توسل و تبیین مرز این دو و هماهنگی رفتارهای توسل گونه با تعالیم قرآنی و روایی, مساله ای است که مقاله حاضر با شیوه کتابخانه ای و روشی توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع و ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته و به ابهامات و سوالات اساسی و مهمی در این خصوص پاسخ گفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی