video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,295

دانلود:

310

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آگاهی و باور دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران درباره تاثیرات مصرف سیگار

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 78

چکیده

 هدف: این پژوهش به بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان درباره اثرات مصرف سیگار و ارتباط آن با سیگار کشیدن دانش آموزان پیش دانشگاهی پرداخته است. روش: داده های پژوهش به کمک یک پرسشنامه جمعیت شناختی و اطلاعات در سال تحصیلی 78-1377 از  4023دانش آموز پیش دانشگاهی (2018 دختر, 2005 پسر) از 64 مدرسه که به روش خوشه ای - تصادفی از مدارس شهر تهران انتخاب شده بودند گردآوری شد. یافته ها: 42% دختران و 39.5% پسران دست کم یکی از چهار اثر رفع دلشوره و اضطراب, تقویت ذهن, رفع خستگی, رفع عصبانیت را به سیگار نسبت می دادند. در این میان شایع ترین باور در هر دو گروه "رفع عصبانیت" بوده است. بین تعداد باورها و همچنین وجود هر یک از باورهای یاد شده با سیگاری شدن و تجربه مصرف سیگار ارتباط قوی معنی داری در هر دو گروه دختران و پسران وجود داشت. تنها 28% پسرها و 8/30% دخترها از کلیه عوارض مورد پرسش مانند سرطان, کاهش طول عمر, بیماری های قلبی - عروقی, پیری زودرس و چروکیدگی پوست, زخم معده, به خطر افتادن سلامت اطرافیان آگاهی داشتند. آگاهی شمار بیشتری از عوارض یاد شده سیگار, همچنین آگاهی از هریک از عوارض سیگار ارتباط معکوس و معنی داری با سیگاری بودن و تجربه کشیدن سیگار داشت که این ارتباط در دختران قوی تر بود. نتیجه: این بررسی نشان داد که آگاهی نوجوانان و جوانان از پیامدهای زیانبار مصرف سیگار سبب دوری آنان از این ماده می شود و با مصرف آن را کاهش می دهد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حاتمی زاده، نیکتا، ضیایی، پروین، دولت آبادی، شیوا، وامقی، روشنک، و واثقی، ساناز. (1382). بررسی آگاهی و باور دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران درباره تاثیرات مصرف سیگار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 9(1 (پیاپی 33))، 71-78. SID. https://sid.ir/paper/16777/fa

Vancouver: کپی

حاتمی زاده نیکتا، ضیایی پروین، دولت آبادی شیوا، وامقی روشنک، واثقی ساناز. بررسی آگاهی و باور دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران درباره تاثیرات مصرف سیگار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)[Internet]. 1382؛9(1 (پیاپی 33)):71-78. Available from: https://sid.ir/paper/16777/fa

IEEE: کپی

نیکتا حاتمی زاده، پروین ضیایی، شیوا دولت آبادی، روشنک وامقی، و ساناز واثقی، “بررسی آگاهی و باور دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران درباره تاثیرات مصرف سیگار،” مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، vol. 9، no. 1 (پیاپی 33)، pp. 71–78، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16777/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی