مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) | سال:1389 | دوره:5 | شماره:20 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

372

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عقل و ایمان از دیدگاه ملاصدرا و پاپ ژان پل دوم

نویسنده

پورمحمد محسن

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 80

چکیده

 بدون تردید عقل و ایمان از مهمترین موضوعات دینی به شمار می روند و همواره مورد عنایت ویژه اندیشمندان بوده اند. دیدگاه های گوناگون و کاملا متفاوفی در خصوص رابطه عقل و ایمان در بین متفکران و اندیشمندان جهان اسلام و نیز مسیحیت مطرح شده است.هدف از این تحقیق ضمن بیان معانی و ایضاح مفهومی, پیشینه و رویکردهای عمده به عقل و ایمان در جهان اسلام و مسیحیت, بررسی آن از دیدگاه مرحوم ملاصدرا به عنوان متفکر برجسته و شاخص جهان اسلام و دیدگاه پاپ ژان پل دوم به عنوان دیدگاه رسمی جهان مسیحیت کاتولیک است. نتیجه آنکه: اسلام یک دین عقلانی است و در آن, سخن از رازی که معارض عقل باشد در میان نیست. اگرچه دین ممکن است حاوی بسیاری از مطالب فوق عقل باشد, ولی فهم و پذیرش اصول بنیادین دین از راه عقل است. و تعالیم دینی نباید با یافته های صریح عقلی ناسازگار باشند. برخلاف مسیحیت که نه تنها در اثبات اصول بنیادین خود بلکه در بسیاری از آموزه های خود نیز از خردورزی بی بهره است و به ناچار دست به دامن رازواری شده, به ایمان منهای تعقل تن در می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID