مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری پدافند نوین (علوم و فناوری های پدافند غیر عامل) | سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:74

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

114

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تصویربرداری فراطیفی و ملاحظات «آفا» در برابر تهدیدات آن

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 74

چکیده

 امروزه پیشرفت های نوین در فن آوری سنجش از دور فراطیفی, منبع اطلاعات بسیار مناسبی را برای مقاصد شناسایی فراهم نموده است. این ویژگی به دلیل توان تفکیک مکانی و طیفی بالای سنجنده های تصویربرداری فراطیفی هوابرد و استفاده از امضای طیفی پدیده‎ها و عوارض در شناسایی اهداف نظامی است. در این مقاله توانایی تصویربرداری فراطیفی در شناسایی اهداف با ارایه دو کاربرد مهم پردازش و تجزیه‎ تحلیل شامل تشخیص اهداف و آشکارسازی ناهنجاری ها مورد بررسی و در یک مطالعه موردی بر روی تصویر فراطیفی HyMap این توانمندی در عمل با پیاده‎سازی الگوریتم ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه, دو معیار برای ارزیابی و واپایش (کنترل) روش های استتار و فریب فراطیفی ارایه شده, سپس با فرض در نظر گرفتن اقدامات غیر مستقیم پدافند غیرعامل, ملاحظات و اقدامات پیشگیرانه‎ اساسی در خصوص اقدامات آفا (استتار, فریب و اختفا), در مقابله با تهدیدات مربوط به تصویربرداری فراطیفی ارایه می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID