video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,454

دانلود:

286

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر تیمارهای سولفوریک اسید، جیبرلیک اسید و دما بر جوانه زنی بذر سیکاس (.Cycas revolute L)

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 22

چکیده

 سیکاس گیاهی با قدمت طولانی بوده و با داشتن برگ های شانه ای زیبا, امروزه از گیاهان زینتی پر طرفدار در علم باغبانی و طراحی محیط به شمار می رود, از آن جا که تنها شیوه تکثیر تجاری این گیاه از طریق بذر بوده و بذرهای آن به دلیل داشتن چندین ساز وکار خفتگی نظیر پوسته سخت و مواد بازدارنده, جوانه زنی کند و نا منظمی دارند. بنابراین تعیین ترکیب تیماری مناسب جهت تسریع دوره پس رسی و یا کاهش مدت زمان جوانه زنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی طی سال های 84-83 انجام گرفت. بذرهای تازه برداشت شده سیکاس از رامسر تهیه و بعد از تست شناورسازی و اطمینان از قوه نامیه آن ها در معرض دو تیمار دمایی 5 و 22 درجه سانتی گراد به مدت 24 هفته قرار گرفتند. بعد از اتمام تیمارهای دما, بذرها تحت تیمارهای جیبرلیک اسید 200 و 100 میلی گرم در لیتردر مدت زمان 0,24, 48 و 72 ساعت به همراه تیمار اسید سولفوریک 15 مولار با مدت زمان 0, 15, 30 و 45 دقیقه قرار گرفتند. بعد از اعمال تیمارها, بذرها در عمق 1.5 سانتی متری از ماسه شسته شده کشت شدند و در دمای 28.20 درجه سانتی گراد (شب / روز) در زیر مه افشان قرار داده شدند و میزان قوه نامیه بذرها و جوانه زنی آن ها از روز دوم تا روز نودم ثبت شد. نتایج نشان داد که92 درصد از بذرهایی که در دمای 5 درجه سانتی گراد نگهداری شده بودند قوه نامیه خود را حفظ نمودند, در صورتی که بذرهای تحت دمای 22 درجه سانتی گراد تنها 42 درصد زیوایی داشتند. تیمارجیبرلیک اسید و سولفوریک اسید تاثیر قابل توجهی بر جوانه زنی بذرها نشان دادند, به طوری که با افزایش غلظت این دو ماده و مدت زمان تیمار, میزان جوانه زنی و سرعت جوانه زنی افزایش یافت و بالاترین میزان جوانه زنی را تیمار جیبرلیک اسید با 200 میلی گرم در لیتر و مدت 48 ساعت نشان داد و در تیمار سولفوریک اسید بالاترین درصد جوانه زنی در مدت زمان 30 دقیقه مشاهده شد. درکل بالاترین درصد جوانه زنی, در بذور انبار شده در دمای 5 درجه سانتی گراد که در معرض تیمار جیبرلیک اسید 200 میلی گرم در لیتر به مدت 48 و تیمار سولفوریک اسید به مدت 30 دقیقه قرار گرفته بودند, مشاهده شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حجتی، یعقوب، نادری، روح انگیز، فرامرزی، علی، و قلی پور، جعفر. (1386). بررسی اثر تیمارهای سولفوریک اسید, جیبرلیک اسید و دما بر جوانه زنی بذر سیکاس (.Cycas revolute L). بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی)، 3(9)، 13-22. SID. https://sid.ir/paper/166721/fa

  Vancouver: کپی

  حجتی یعقوب، نادری روح انگیز، فرامرزی علی، قلی پور جعفر. بررسی اثر تیمارهای سولفوریک اسید, جیبرلیک اسید و دما بر جوانه زنی بذر سیکاس (.Cycas revolute L). بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی)[Internet]. 1386؛3(9):13-22. Available from: https://sid.ir/paper/166721/fa

  IEEE: کپی

  یعقوب حجتی، روح انگیز نادری، علی فرامرزی، و جعفر قلی پور، “بررسی اثر تیمارهای سولفوریک اسید, جیبرلیک اسید و دما بر جوانه زنی بذر سیکاس (.Cycas revolute L)،” بوم شناسی گیاهان زراعی (دانش نوین کشاورزی)، vol. 3، no. 9، pp. 13–22، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/166721/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی