مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

736

دانلود:

332

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازنمایی نقش ها و مفاهیم زبان در دو مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم و زبان فارسی

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 153

چکیده

 رویکرد مفهومی- نقشی از اثرگذارترین رویکردهای آموزش زبان دوم/ خارجی است و کمتر منبعی برای آموزش زبان هایی مثل انگلیسی, فرانسه, آلمانی, ایتالیایی, اسپانیایی و حتی عربی, عبری و ترکی وجود دارد که در تولید محتوای آموزشی به اصول و مبانی این رویکرد توجه نکرده باشد. کلیدی ترین اصل این رویکرد, ایجاد تناسب هدفمند و ارتباط محور بین نقش ها و مفاهیم زبانی و موقعیت های واقعی است. باوجود این, در منابع معتبر آموزش زبان فارسی به خارجیان, توجه چندانی به این رویکرد نشده است. در پژوهش پیش رو, ابتدا رویکرد مفهومی- نقشی و مهم ترین نقش ها و مفاهیم زبانی در چهارچوب این رویکرد معرفی شده, سپس میزان بازنمایی این مفاهیم و نقش ها در دو مجموعه فارسی بیاموزیم (ذوالفقاری و همکاران, 1381) و زبان فارسی (صفارمقدم, 1386) مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در قالب یک فهرست وارسی محقق ساخته انجام شده است. این فهرست وارسی شامل ده پرسش اساسی در زمینه محتوای دروس است. برای هر پرسش, شش پاسخ پیش فرض اصلا, بسیار کم, کم, متوسط, زیاد و بسیار زیاد به ترتیب با نمره های 0, 1, 2, 3, 4 و 5 امتیاز درنظر گرفته شده است. تحلیل نتایج حاکی از این است که مجموعه فارسی بیاموزیم 35 و مجموعه زبان فارسی 16 نمره از 50 نمره فهرست وارسی را کسب کرده است. اگرچه نتیجه کلی پژوهش حکایت از این دارد که بازنمایی نقش ها و مفاهیم زبانی در مجموعه فارسی بیاموزیم بهتر از مجموعه زبان فارسی است, تنوع و پراکندگی مفاهیم و نقش های زبانی در هر دو مجموعه ما را به ضرورت برنامه ریزی هدفمند برای آموزش زبان فارسی برپایه مفاهیم و نقش های زبانی رهنمون می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طالبی، مروارید، و صحرایی، رضامراد. (1396). بازنمایی نقش ها و مفاهیم زبان در دو مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم و زبان فارسی. جستارهای زبانی، 8(1 (36))، 127-153. SID. https://sid.ir/paper/166383/fa

  Vancouver: کپی

  طالبی مروارید، صحرایی رضامراد. بازنمایی نقش ها و مفاهیم زبان در دو مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم و زبان فارسی. جستارهای زبانی[Internet]. 1396؛8(1 (36)):127-153. Available from: https://sid.ir/paper/166383/fa

  IEEE: کپی

  مروارید طالبی، و رضامراد صحرایی، “بازنمایی نقش ها و مفاهیم زبان در دو مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم و زبان فارسی،” جستارهای زبانی، vol. 8، no. 1 (36)، pp. 127–153، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/166383/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی