مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

653

دانلود:

414

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نمود در کردی: از هستی شناسی تا دستور

نویسندگان

ویسی حصار رحمان

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 158

چکیده

 هدف جستار حاضر ارائه تحلیلی نسبتا جامع از نظام نمود در زبان کردی (گویش موکریانی) است. روش اتخاذشده در این مقاله مبتنی بر نظریه دوبخشی اسمیت (1997) و رویکرد منطقی بازنمود گفتمانی (Kamp and Reyle, 1993) است. در این راستا برای واکاوی انواع نمودهای موقعیتی در گویش موکریانی, پیکره وسیعی از افعال ساده و مرکب بررسی خواهد شد. افعال مورد نظر در سطح گروه فعلی و همراه با اقمار و افزوده هایشان در نظر گرفته می شوند. در ابتدا پنج گونه از نمودهای موقعیتی در منظومه های فعلی توصیف و سپس انواع نمودهای اشتقاقی ذیل هر کدام پیشنهاد می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که پنج گونه از نمودهای موقعیتی در این گویش وجود دارند که هم نشانگر رخدادهای بیرونی و هم تابع محاسبات نحوی هستند. نوع ساختار موضوعی و قیدهای متفاوت زمانی و مکانی بر ماهیت ترکیبی نمود در جمله تاثیر بسیار دارند. در نهایت, با استفاده از نظریات یادشده, سعی می کنیم بازنمود صوری انواع ترکیب های ممکن هر یک از نمودهای موقعیتی را ارائه دهیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ویسی حصار، رحمان. (1396). نمود در کردی: از هستی شناسی تا دستور. جستارهای زبانی، 8(3 (38))، 135-158. SID. https://sid.ir/paper/166121/fa

  Vancouver: کپی

  ویسی حصار رحمان. نمود در کردی: از هستی شناسی تا دستور. جستارهای زبانی[Internet]. 1396؛8(3 (38)):135-158. Available from: https://sid.ir/paper/166121/fa

  IEEE: کپی

  رحمان ویسی حصار، “نمود در کردی: از هستی شناسی تا دستور،” جستارهای زبانی، vol. 8، no. 3 (38)، pp. 135–158، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/166121/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی