مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,053

دانلود:

228

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زبان فارسی و ضمیر پوچواژه ای

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 101

چکیده

 ضمایر پوچواژهای ضمایری هستند که به هیچ چیز در جهان خارج ارجاع داده نمیشوند و حضورشان در جمله تنها برای اغنای ویژگیهای نحوی است, به همین دلیل به آنها جاپرکن نیز اطلاق میشود. این ضمایر برخلاف اکثر واحدهای واژگانی که سه ویژگی نحوی, واجی و معنایی دارند, ازنظر معنایی تهی قلمداد میشوند. لذا کاربردشان در جمله بیشتر به دلایل نحوی صورت میگیرد و بیش از همه با اصل فرافکن بیشینه ارتباط پیدا میکنند. این ضمایر در زبان های هند و اروپایی از تنوع چشمگیری برخوردارند و معمولا در سه ساخت آب و هوایی, ارتقایی و غیرشخصی مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله به این پرسش اساسی پرداخته شده است که چنین ضمایری در زبان فارسی نیز وجود دارند یا خیر و در صورت وجود, کاربرد آنها در چه ساختهایی صورت میگیرد؟ با در نظر گرفتن این فرض که زبان فارسی نیز دارای ضمیر پوچواژهای است, به بررسی ساختهای مختلف این زبان پرداخته شد و مشخص شد که ضمیر پوچواژهای در بعضی از ساختهای این زبان وجود دارد. اگر چه از آنجاکه زبان فارسی یک زبان ضمیرانداز است, این ضمیر میتواند به صورت پنهان و بدون تظاهر آوایی به کار برده شود. هدف از این مقاله , بررسی وجود و یا عدم وجود ضمیر پوچواژه ای در زبان فارسی است که در طول مقاله به آن پرداخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حق بین، فریده، و فشندکی، شهره. (1390). زبان فارسی و ضمیر پوچواژه ای. جستارهای زبانی، 2(1)، 87-101. SID. https://sid.ir/paper/166078/fa

  Vancouver: کپی

  حق بین فریده، فشندکی شهره. زبان فارسی و ضمیر پوچواژه ای. جستارهای زبانی[Internet]. 1390؛2(1):87-101. Available from: https://sid.ir/paper/166078/fa

  IEEE: کپی

  فریده حق بین، و شهره فشندکی، “زبان فارسی و ضمیر پوچواژه ای،” جستارهای زبانی، vol. 2، no. 1، pp. 87–101، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/166078/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی