مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر) | سال:1388 | دوره:41 | شماره:1 | صفحه شروع:67 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

259

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی هندسی، تحلیل کرانه فوقانی و شبیه سازی جریان فلز در فوزجینگ دقیق چرخ دنده های ساده

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 75

چکیده

 این مقاله به تشریح مدلسازی پارامتریک چرخ دنده ساده, اجزا قالب فورجینگ دقیق آن و تخمین نیروی شکل دهی به روش کرانه فوقانی می پردازد. با وارد کردن مشخصات هندسی چرخ دنده ساده شامل مدول, تعداد دندانه, زاویه فشار, عرض چرخ دنده و شعاع سوراخ داخلی به برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان Visual Basic مدل توپر آن در محیط نرم افزار Solid Works ایجاد می شود. پس از آن ابعاد بیلت و اجزا قالب فورجینگ دقیق به طور خودکار طراحی شده و مدل سه بعدی آن ایجاد می شوند. برای تحلیل کرانه فوقانی یک نیم دندانه با پروفیل اینولوت مدنظر قرار گرفته و منطقه تغییر شکل به شش ناحیه تقسیم شده است. با استفاده از میزان سرعت جدیدی که در این مقاله ارایه شده و در آن پدیده بشکه ای شدن دندانه لحاظ شده منحنی تغییرات نیروی شکل دهی بر حسب درصد کاهش ارتفاع بیلت با استفاده از برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان MATLAB به دست آمده است. در انتها نیز نتایج حاصل از تحلیل کرانه فوقانی با نتایج به دست آمده از شبیه سازی به روش حجم محدود (نرم افزار Super Forge) و همچنین نتایج تئوری و آزمایشهای انجام شده توسط سایر محققین مقایسه شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID