video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

173

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد

صفحات

 صفحه شروع 631 | صفحه پایان 640

چکیده

 بر اساس آمار و اطلاعات موجود و با توجه به رشد جمعیت و همچنین توسعه روزافزون کشاورزی, یک روند صعودی در برداشت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در دشت های مختلف کشور از جمله مهاباد برای تامین نیاز آبی منطقه وجود دارد. استفاده بهینه تلفیقی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی یکی از راه های فراهم آوردن این نیاز آبی در مواقع بحران و خشکسالی است. در این تحقیق یک مدل مدیریتی بر مبنای تکنیک های موثر بهینه سازی و شبیه سازی برای حل مسئله بهینه سازی توسعه داده شده است. ابتدا تغییرات سطح ایستابی آب های زیرزمینی دشت مهاباد با استفاده از نرم افزار GMS شبیه سازی شد. سپس بر اساس نتایج بدست آمده, از این شبیه سازی, شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شد, تا در سیستم شبیه سازی – بهینه سازی مورد استفاده قرار گیرد. جهت حل مسئله بهینه سازی نیز از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از قدرت و کارایی مدل در حل مسائل بزرگ مقیاس و بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق و اجرای مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه, سهم تقریبی آب تامینی از منابع آب, به ترتیب 13/5 درصد مربوط به آب های سطحی و 86/5 درصد مربوط به آب های زیرزمینی است. بنابراین نیاز آبی منطقه باید بر اساس این درصدها تامین گردد, تا منابع آب در حالت تعادل قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ولیزادگان، ابراهیم، و یزدانپناه، سجاد. (1397). مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد. مهندسی عمران امیرکبیر (امیرکبیر)، 50(4 )، 631-640. SID. https://sid.ir/paper/165678/fa

  Vancouver: کپی

  ولیزادگان ابراهیم، یزدانپناه سجاد. مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد. مهندسی عمران امیرکبیر (امیرکبیر)[Internet]. 1397؛50(4 ):631-640. Available from: https://sid.ir/paper/165678/fa

  IEEE: کپی

  ابراهیم ولیزادگان، و سجاد یزدانپناه، “مدل کمی بهره برداری تلفیقی بهینه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی دشت مهاباد،” مهندسی عمران امیرکبیر (امیرکبیر)، vol. 50، no. 4 ، pp. 631–640، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/165678/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی