مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

244

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تاثیر اضافه مقاومت در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 22

چکیده

 آیین نامه های معتبر جهان نظیر IBC2000 و یا NEHRP2000 در چند سال اخیر توجه خاصی به ضریب اضافه مقاومت (Overstrength Factor) در سازه ها نموده اند. تاثیر این پارامتر در حفظ ایمنی سازه ها در برابر زلزله به وضوح آشکار است. این پارامتر به همراه ضریب قابلیت اعتماد/درجه نامعینی که کنترل کننده تامین اضافه مقاومت مورد نیاز سازه می باشد, از سال 1997 در آیین نامه های یاد شده مطرح گردید. تشریح پارامتر اضافه مقاومت و عوامل موثر بر آن, نقش آن در رفتار لرزه ای سازه ها, بیان کمی آن در قابهای خمشی فولادی از طریق انجام تحلیل های غیرخطی تحت بارگذاری جانبی استاتیکی افزاینده (Push Over) و همچنین تعیین مقدار این ضریب در نقطه عملکرد سازه (Performance Point) بخشهایی از این مقاله را تشکیل می دهند. همچنین این مطلب که «آیا مقدار اضافه مقاومت نامشخصی که طی طراحی در سازه ها ایجاد می شود, برای آنها کافی است و یا اینکه باید مقدار مشخصی اضافه مقاومت در سازه ها ایجاد شود تا سازه ها عملکرد مناسبی در رفتار غیرخطی داشته باشند» مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله هشت قاب خمشی با تعداد طبقات و دهانه های مختلف در دو سیستم قاب خمشی فولادی معمولی و ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این قابها بر اساس دو آیین نامه استاندارد 2800 ایران (ویرایش دوم) و IBC2000 آمریکا طراحی و میزان تامین اضافه مقاومت مورد نیاز سازه ها تعیین و بر اساس ضوابط هر دو آیین نامه مقایسه شده اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.