video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تغییر شکل دایم آسفالت متخلخل پلیمری

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 113

چکیده

 پدیده آب لغزی (Hydroplaning) در مناطقی با میزان بارندگی زیاد, باعث کاهش ایمنی در راه ها گردیده است. ایجاد یک لایه آسفالت متخلخل با فضای خالی بالای حدود 18 درصد, می تواند آب را از روی راه دور و به صورت زه کش از جاده خارج نماید. از طرفی وجود این لایه می تواند عامل کاهش آلودگی صدا گردد. پایین بودن استحکام, پایداری, خصوصیات مکانیکی و بالا بودن میزان تغییر شکل دایمی, از محدودیت های استفاده از آسفالت متخلخل به شمار می آید. در این پژوهش تاثیر پلیمرهای SBR, APP بر روی تغییر شکل دایم آسفالت متخلخل مورد ارزیابی قرار می گیرد.گزینش بهترین دانه بندی برای ایجاد فضای خالی بالای 18 درصد و طرح اختلاط آسفالت با استفاده از روش کانتابرو از کارهای مهم این پژوهش بود. نتایج آزمایش ها نشان داد ند که افزودن پلیمر باعث افزایش وزن مخصوص, افزایش درصد فضای خالی آسفالت و تقویت, استحکام و پایداری آسفالت متخلخل خواهد شد. در زمان آزمایش خزش آشکر گردید که آسفالت متخلخل با قیر اصلاح شده پلیمری, کمترین تغییر شکل اولیه و همچنین تغییر شکل دایم را نسبت به نمونه ساخته شده با قیر خالص داشته است. افزودن پلیمر باعث افزایش مقادیر بازگشت ویسکوالاستیک, افزایش مدول سفتی در تمامی دماها و تنشهای اعمالی و همچنین تغییر شکل خزشی کمتری در آسفالت متخلخل شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی