مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کمانش موضعی صفحات ارتوتروپیک بر روی انواع تکیه گاه داخلی الاستیک به روش نوار محدود اسپلاین

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 93

چکیده

 در طراحی سازه ها بررسی پایداری ورق های نازک تحت فشار همواره در از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. با توجه به مشکلات حاکم بر حل دقیق معادلات دیفرانسیل مربوط به تحلیل پایداری ورق ها, از روش های حل عددی استفاده می شود. یکی از روش های عددی روش نوار محدود اسپلاین می باشد. انواع تکیه گاه هی داخلی الاستیک را می توان با استفاده از مدل فنر الاستیک در این روش اعمال نمود. در این مقاله با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین و همچنین معادلات پایداری صفحات برنامه ای کامپیوتری تنظیم شد که, توانایی مدل کردن انواع تکیه گاه الاستیک و حل مساله پایداری این صفحات را دارد. کمانش موضعی صفحات ارتوتروپیک بر روی انواع تکیه گاه های داخلی الاستیک بررسی و صحت و دقت روش با روش های دیگر مقایسه می شود. در این روش همانند سایر روش های نوار محدود, از میزان هم گرایی مطلوبی برخوردار است. تاثیر پارامترهای موثر بر روی ضریب کمانش موضعی ورق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. با استفاده از نتایج به دست آمده, می توان محل مناسبی را برای قرار دادن نوع خاصی از تکیه گاه الاستیک با سختی مشخص, جهت رسیدن به مقادیر بالاتری از ضرایب کمانش و افزایش پایداری ورق برای بارگذاری داخل صفحه پیشنهاد نمود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.