مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,145

دانلود:

857

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اشعار تعلیمی کودک و نوجوان در ادبیات معاصر

نویسنده

صادق زاده محمود

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 189

چکیده

 شاعران کودک و نوجوان ایران از میان انواع ادبی, بیشتر به ادبیات غنایی, تعلیمی و حماسی توجه کرده اند. از این رو نقش مایه های عاطفی همچون: مادر, پدر, معلم و ..., در شعر کودک و نوجوان فراوان است. چندین منظومه حماسی نیز برای کودک و نوجوان سروده شده است, از جمله: منظومه آرش کمان گیر از سیاووش کسرایی و منظومه ظهر روز دهم از قیصر امین پور.به دلیل اهمیت زیاد مساله تعلیم و تربیت, اشعار تعلیمی فراوانی نیز برای کودکان سروده شده است, به ویژه در دوران مشروطه که عصر توجه به تعلیم و تربیت کودکان است. نسیم شمال و ایرج میرزا در دوره مشروطه بیش از شاعران دیگر به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در اشعارشان پرداخته اند, اما در دوره کنونی بیشتر شاعران کودک به این مساله, توجه کرده اند.مهم ترین موضوعات شعر کودک و نوجوان در دوره معاصر, شامل مسایل اخلاقی, اجتماعی, علمی و فرهنگی و پایداری و اصلی ترین درون مایه های اشعار تعلیمی, آموزش خداشناسی, احترام به پدر و مادر, تاکید بر دوستی و علم آموزی و ... است. در این جستار, جنبه های گوناگون ادبیات تعلیمی و موضوعات اجتماعی شعر کودک و نوجوان با واکاوی و تحلیل مهم ترین اشعار کودکانه از دوره مشروطه تا امروز بررسی می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی