مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) | سال:1392 | دوره:5 | شماره:17 | صفحه شروع:219 | صفحه پایان:243

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

193

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فرایند اخلاقی شدن جامعه از نگاه سعدی

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 243

چکیده

 سیره و روش بزرگان دین از جمله پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نشان می دهد که علاوه بر تثبیت اندیشه توحیدی, سوق مردم به سمت صفات پسندیده اخلاقی نیز همواره مد نظر آنان بوده است, به گونه ای که در باور ایشان, اخلاق به همراه باور توحیدی, دو رکن عمده جامعه ایمانی به حساب می آید. اما به نظر می رسد پس از آنان, جامعه دینی از مساله اخلاق غافل ماند. به همین دلیل, برخی از تربیت یافتگان تمدن اسلامی با آگاهی از این امر و با عنایت به فرجام ناخوشایند بی توجهی به ارزش های اخلاقی, در آثار خویش به تبیین عوامل تاثیرگذار بر رشد اخلاق پرداختند تا شاید بار دیگر, این رکن مغفول مانده جامعه ایمانی احیا شود. در این پژوهش, به بررسی این عوامل تاثیرگذار با تکیه بر آرا و اندیشه های شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی پرداخته می شود. از دیدگاه وی, عواملی چون نگرش حداکثری به اخلاقی شدن فرد, تعمیق فرهنگ باید و نباید بر اخلاق, مصلحت اندیشی و منفعت طلبی و اخلاق گویان بی اخلاق, در نابودی ارزش های اخلاقی تاثیرگذار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID