video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

458

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارایه تابع تشخیص توبین با استفاده از DEA-DA و رگرسیون لجستیک

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 85

چکیده

 تحلیل تشخیص, تشخیص معادله ای است مبتنی بر نظم موجود در داده ها که براساس آن می توان در مورد عضویت یک واحد در یکی از دو یا چند گروه بر مبنای تعدادی متغیر مستقل اظهار نظر کرد. DEA-DA و رگرسیون لجستیک, از جمله روش های تحلیل تشخیص هستند که مفروضات پیچیده آماری ندارند و در شرایط بسیاری از پژوهش ها قابل کاربردند. از طرفی شاخص توبین, یکی از شاخص های پرکاربرد مالی است که به عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد به کار می رود؛ اما ابهاماتی نیز در دقت محاسبه این شاخص وجود دارد که محققان زیادی در رفع ابهامات این شاخص و بهبود عملکرد آن کوشیده اند. پژوهش حاضر نیز به دنبال ارایه تابع تشخیص مناسب شاخص توبین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس نسبت های مالی پرکاربرد مرتبط با این شاخص می باشد؛ لذا بعد از یافتن شاخص های مرتبط با توبین, برای داده های 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393, تحلیل تشخیص پوششی و رگرسیون لجستیک را به طور موازی اجرا کرده و با مقایسه نتایج به دست آمده و حذف تعدادی از شاخص ها که در هر دو روش از نقطه نظر ریاضی و آماری وضعیت بی ثباتی داشتند, بار دیگر دو روش را با 5 متغیر مستقل اجرا نموده که وضعیت بهتر و باثبات تری در خروجی هر دو روش مشاهده گردید. سپس نتایج گزارش و تحلیل خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رمضانیان، محمدرحیم، یاکیده، کیخسرو، و صفدری سرخزو، زهرا. (1397). ارایه تابع تشخیص توبین با استفاده از DEA-DA و رگرسیون لجستیک. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 15(3 (پیاپی 58) )، 67-85. SID. https://sid.ir/paper/164680/fa

  Vancouver: کپی

  رمضانیان محمدرحیم، یاکیده کیخسرو، صفدری سرخزو زهرا. ارایه تابع تشخیص توبین با استفاده از DEA-DA و رگرسیون لجستیک. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)[Internet]. 1397؛15(3 (پیاپی 58) ):67-85. Available from: https://sid.ir/paper/164680/fa

  IEEE: کپی

  محمدرحیم رمضانیان، کیخسرو یاکیده، و زهرا صفدری سرخزو، “ارایه تابع تشخیص توبین با استفاده از DEA-DA و رگرسیون لجستیک،” تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، vol. 15، no. 3 (پیاپی 58) ، pp. 67–85، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164680/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی