مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,609

دانلود:

293

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خصوصیات لاکتوباسیل پلانتاروم جدا شده از سوسیس در ایران

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 56

چکیده

 هدف: بررسی جداسازی, رشد, فعالیت ضدمیکروبی, اثر pH, حرارت, حساسیت در برابر آنزیمهای پروتیولیتیک لاکتوباسیل ها مواد و روشها: جداسازی لاکتوباسیلها با استفاده از یک گرم سوسیس در محیط MRS انجام شد. لاکتوباسیلهای بدست آمده به وسیله آزمایشهای بیوشیمیایی و مقایسه الگوی تخمیری قندها شناسایی گردیدند. فعالیت ضدمیکروبی لاکتوباسیل پلانتاروم با روش نقطه گذاری, ایجاد چاهک و دیسک بلانک انجام شد. پایداری فعالیت ضدمیکروبی این باکتریها در آب جوش و حرارت اتوکلاو به مدت 15 دقیقه اندازه گرفته شد. حساسیت مایع سطحی و کشت غلیظ فاقد سلول آن بعد از اثر دادن با آلفا آمیلاز, لیزوزیم و تریپسین تعیین شد. یافته ها: باکتریهای جدا شده شامل لاکتوباسیل پلانتاروم, لاکتوباسیل دلبروکی, لاکتوباسیل اسیدوفیلوس, لاکتوباسیل برویس بودند که فعالیت ضد باکتری قوی در برابر باکتریهای پاتوژن داشتند. فعالیت ضد باکتری لاکتوباسیل پلانتاروم در 100 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه و در 56 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه پایدار بود اما فعالیت آنها بعد از اتوکلاو کردن از بین رفت. باکتریوسین این لاکتوباسیل ها در 25 تا 30 درجه سانتی گراد در pH برابر 5/6 به مقدار حداکثر تولید شد. نتیجه گیری: اگر لاکتوباسیل هایی که برای روند تخمیر غذا به کار می روند, باکتریوسین پایدار در برابر حرارت را تولید کنند, پس آنها می توانند به عنوان باکتریهای پروبیوتیک مورد استفاده قرار گیرند. لاکتوباسیل هایی که از فرآورده های گوشتی جدا شده اند, بهترین کاندیدا برای باکتریها پروبیوتیک جهت بهبود و سلامت غذا هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  نوروزی، جمیله، و میرزایی، مهدی. (1383). خصوصیات لاکتوباسیل پلانتاروم جدا شده از سوسیس در ایران. یاخته، 6(21)، 51-56. SID. https://sid.ir/paper/16440/fa

  Vancouver: کپی

  نوروزی جمیله، میرزایی مهدی. خصوصیات لاکتوباسیل پلانتاروم جدا شده از سوسیس در ایران. یاخته[Internet]. 1383؛6(21):51-56. Available from: https://sid.ir/paper/16440/fa

  IEEE: کپی

  جمیله نوروزی، و مهدی میرزایی، “خصوصیات لاکتوباسیل پلانتاروم جدا شده از سوسیس در ایران،” یاخته، vol. 6، no. 21، pp. 51–56، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16440/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی