مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,052

دانلود:

241

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر رتینوییک اسید بر تمایز سلولهای عصبی از بن یاخته های جنینی انسان با و بدون مورفولوژی Rosette

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 109

چکیده

 هدف: ارزیابی اثر فاکتور القایی رتینوییک اسید (RA) بر تمایز پیش سازهای عصبی با منشا بن یاخته های جنینی انسان در نواحی دارای مورفولوژی روزت (Rosette) و فاقد مورفولوژی روزت.مواد و روشها: از کلونیهای سلولهای بنیادی جنینی انسان رویان H1برای تولید سلولهای عصبی انسانی استفاده شد. بدین منظور نواحی دارای مورفولوژی روزت و بدون مورفولوژی روزت برش زده شد و از قطعات حاصل, اجسام شبه جنینی (Embryoid bodies) ساخته شد و به دنبال آن این اجسام به مدت 20 روز تحت تیمار رتینوئیک اسید (10-6M) (RA) قرارگرفته و به دنبال آن, اجسام شبه جنینی به صورت منفرد به محیط کشت neurobasal حاوی2 درصد B27 و 10 درصد سرم جنینی گاو منتقل شده و به سلولهای عصبی و تمایز یافتند. به منظور ارزیابی نورونهای تولید شده در محیط آزمایشگاه به غیر از مورفولوژی از آزمونهای ایمونوسیتوشیمی استفاده شد.یافته ها: مطالعات ایمونوسیتوشیمی با آنتی بادی علیه (Microtubule Associated protein -2) و Tubulin III  و (Neurofilament protein) NF و (Neuron specific enolase) NSE و سیناپتوفیزین (Synaptophysin)  نشان داد که سلولهای حاصل نورون هستند. همچنین به کارگیری RA در گروه دارای مورفولوژی روزت و بدون روزت موجب افزایش معنی دار اجسام شبه جنینی دارای سلول عصبی شد (مورفولوژی روزت: 2/73 در مقابل 2/13 درصد (P<0.01) و بدون روزت: 57.5 در مقابل 19.5 درصد (P<0.01)  از طرفی نواحی دارای روزت در مقایسه با نواحی بدون روزت در نورون زایی پاسخ بیشتری در تیمار با رتینوییک اسید داشتند.نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد RA نورون زایی را در بن یاخته های جنینی انسان القا نموده و ساختارهای Rosette در این سلولها از پتانسیل بالایی به منظور نورون زایی برخوردار می باشند و این امکان وجود دارد که بتوان از این سلولها در طب پیوند به منظور درمان بیماریهای عصبی در آینده بهره جست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  بهاروند، حسین، حاتمی، مریم، و زارع مهرجردی، نرگس. (1383). تاثیر رتینوییک اسید بر تمایز سلولهای عصبی از بن ‌یاخته‌ های جنینی انسان با و بدون مورفولوژی Rosette. یاخته، 6(22)، 103-109. SID. https://sid.ir/paper/16431/fa

  Vancouver: کپی

  بهاروند حسین، حاتمی مریم، زارع مهرجردی نرگس. تاثیر رتینوییک اسید بر تمایز سلولهای عصبی از بن ‌یاخته‌ های جنینی انسان با و بدون مورفولوژی Rosette. یاخته[Internet]. 1383؛6(22):103-109. Available from: https://sid.ir/paper/16431/fa

  IEEE: کپی

  حسین بهاروند، مریم حاتمی، و نرگس زارع مهرجردی، “تاثیر رتینوییک اسید بر تمایز سلولهای عصبی از بن ‌یاخته‌ های جنینی انسان با و بدون مورفولوژی Rosette،” یاخته، vol. 6، no. 22، pp. 103–109، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16431/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی