مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

752

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سن بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در رودخانه تجن

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 63

چکیده

 ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) یکی از مهمترین ماهیان اقتصادی دریای خزر می باشد که جهت تخم ریزی به رودخانه های منتهی به دریای خزر وارد می شود. یکی از مهمترین مسائل در بازسازی ذخائر این ماهی, تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان بزرگتر از 1 گرم در رودخانه های جنوبی دریای خزر می باشد. در روند تکثیر ماهی سفید, عوامل متفاوتی دخیل می باشند که از مهمترین آن ها کیفیت و کمیت مولدین ماده و تخمک های استحصالی از آن ها می باشد. به این دلیل بررسی اثر سن مولدین ماده ماهی سفید رودخانه تجن در فصل تکثیر 1386, بر روی عوامل کارآیی تکثیر مصنوعی ضروری به نظر رسید. برای این منظور تخمک های 3 گروه از مولدین ماده (2, 5 و 6 ساله) با اسپرم های مولدین نر به صورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتایج بدست آمده, مولدین ماده 6 ساله بیشترین میانگین طول کل 51.67) سانتی متر), وزن (1120 گرم), وزن تخمدان (191 گرم) و هم آوری مطلق (47798) را نشان دادند. در حالی که بیشترین تعداد در گرم تخمک (366.33 گرم), هم آوری نسبی (62.33) و درصد لقاح (93.5 درصد) مربوط به مولدین 2 ساله بود. بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین درصد ظهور لارو و وزن لارو اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد (.(p£0.05 نتایج این بررسی نشان داد که تخم های حاصل از لقاح تخمک های مولدین ماده 6 ساله با مخلوط اسپرم های مولدین نر بیشترین میانگین درصد ظهور لارو (97.5 درصد) و وزن لارو (49.914 میلی گرم) را داشته است. بنابراین طبق نتایج بدست آمده مولدین ماده 6 ساله بهترین گزینه جهت تکثیر مصنوعی می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  خارا، حسین، به گزین، مریم، یوسفیان، مهدی، رهبر، مینا، احمدنژاد، محدثه، و بینایی، محمد. (1389). اثر سن بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در رودخانه تجن. علوم زیستی، 4(3 (پیاپی 14))، 55-63. SID. https://sid.ir/paper/164252/fa

  Vancouver: کپی

  خارا حسین، به گزین مریم، یوسفیان مهدی، رهبر مینا، احمدنژاد محدثه، بینایی محمد. اثر سن بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در رودخانه تجن. علوم زیستی[Internet]. 1389؛4(3 (پیاپی 14)):55-63. Available from: https://sid.ir/paper/164252/fa

  IEEE: کپی

  حسین خارا، مریم به گزین، مهدی یوسفیان، مینا رهبر، محدثه احمدنژاد، و محمد بینایی، “اثر سن بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در رودخانه تجن،” علوم زیستی، vol. 4، no. 3 (پیاپی 14)، pp. 55–63، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164252/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی