مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

864

دانلود:

314

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه برنج

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 66

چکیده

 یکی از روش های موجود برای کاهش مصرف آب در کشت برنج, قطع آبیاری و تغییر روش آبیاری سنتی (غرقاب دائمی) به آبیاری با دور آبیاری مناسب است. دستیابی به تولید بیشتر به روش های مختلفی امکان پذیر بوده که یکی از آن ها استفاده از کودهای شیمیایی بویژه کود نیتروژن است. این آزمایش بصورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 1387 اجرا گردید. دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در 4 سطح شامل غرقاب دائمی, تناوب 5, 8 و 11 روز و کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح صفر, 90, 120 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. روش آبیاری تناوبی با دور 8 روز ضمن حفظ عملکرد در حد روش معمول غرقاب دائم, باعث کاهش 18 درصدی مصرف آب گردید. مصرف 120 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن, عملکرد دانه 7418 کیلوگرم در هکتار را موجب شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عاشوری، مجید، صادقی، سیدمصطفی، و امیری، ابراهیم. (1388). بررسی اثرات دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه برنج. علوم زیستی، 3(4 (پیاپی 11))، 59-66. SID. https://sid.ir/paper/164126/fa

  Vancouver: کپی

  عاشوری مجید، صادقی سیدمصطفی، امیری ابراهیم. بررسی اثرات دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه برنج. علوم زیستی[Internet]. 1388؛3(4 (پیاپی 11)):59-66. Available from: https://sid.ir/paper/164126/fa

  IEEE: کپی

  مجید عاشوری، سیدمصطفی صادقی، و ابراهیم امیری، “بررسی اثرات دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه برنج،” علوم زیستی، vol. 3، no. 4 (پیاپی 11)، pp. 59–66، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164126/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی