مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) | سال:1392 | دوره:32 | شماره:1 | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:67

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

257

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت و بررسی زیست سازگاری غشاهای پلیمری بر پایه نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU)

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 67

چکیده

 در تحقیق حاضر غشاهای پلیمری ساخته شده از نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان(POSS)  و پلی کربنات یورتان (PCU) به منظور بررسی کاربرد احتمالی به عنوان جایگزین موقت پوست با استفاده از رده سلولی L929 مورد بررسی های زیست سازگاری شامل آزمون سمیت سلولی, آزمون تکثیر سلولی و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی(SEM)  قرار گرفتند. منحنی FTIR فیلم پلیمری کلیه قله های مورد انتظار در نانوکامپوزیت یاد شده را نشان داد. در آزمون MTT درصد بقای سلولهای L929 در مواجه با عصاره های حاصل از فیلم پلیمری پس از 3, 7 و 14 روز عصاره گیری بررسی و مشخص شد که عصاره ها فاقد هر گونه سمیت سلولی اند, ضمن اینکه حضور نانوذراتPOSS  در عصاره باعث افزایش میزان بقای سلولی می شود.در آزمون تکثیر سلولی, سلولها در دوره های 3 ,7 و 14 روزه بر سطح نانوکامپوزیت کشت داده شدند. مشاهده شد که سلولهای L929 به خوبی قادر به رشد و تکثیر بر سطح غشا بوده, به طوری که تعداد سلول های شمارش شده بر آن در روزهای 7 و 14 نزدیک به نمونه کنترل ثبت شد. مشاهداتSEM  نشان داد که سلول ها پس از گذشت 3 روز چسبندگی خوبی با سطح پلیمر پیدا کردند. همچنین مشاهده شد که دانسیته سلولی پس از 7 روز به شدت افزایش یافت به گونه ای که منجر به تشکیل یک لایه سلولی بر سطح پلیمر شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID