مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی خواص و تخریب قارچی چندسازه زیستی تقویت شده با نانو الیاف سلولزی اصلاح نشده و اصلاح شده

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 145

چکیده

 هدف این پژوهش, بررسی اثر اصلاح شیمیایی نانوفیبرهای سلولزی بر ویژگی های فیزیکی, مکانیکی و تخریب قارچی چندسازه زیستی نشاسته نرم شده (TPS) بود. ازآنجا که این ویژگی ها در شرایط عملیاتی صنایع و مواد بسته بندی اهمیت دارند, ازاین رو چندسازه مورد نظر با استفاده از نشاسته ذرت, گلیسرول/آب به عنوان نرم کننده و نانوفیبر سلولزی اصلاح شده و نانوفیبرسلولزی اصلاح نشده (10 درصد وزنی) به عنوان تقویت کننده ساخته شد. اصلاح شیمیایی استیلاسیون نانوفیبرهای سلولزی با استفاده از انیدرید استیک و پیریدین به عنوان کاتالیزور با موفقیت صورت گرفت. جذب آب, نفوذپذیری به بخار آب و ویژگی های مکانیکی و دینامیکی مکانیکی چندسازه ها بررسی شد. به علاوه, تخریب زیستی قارچی در نانوچندسازه ها بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوفیبرهای سلولزی اصلاح نشده و اصلاح شده در بهبود ویژگی های جذب آب و نفوذپذیری نسبت به بخار آب چندسازه نشاسته نرم شده موثر واقع شده اند. همچنین افزودن نانوفیبرهای سلولزی اصلاح نشده و اصلاح شده سبب بهبود ویژگی های مکانیکی چندسازه شد. آنالیز دینامیکی مکانیکی (DMA) نشان داد که مدول ذخیره به طور معنی داری بهبود پیدا کرده است. مطالعات تخریب قارچی هم نشان داد که افزودن نانوفیبرهای سلولزی به ویژه در نانوچندسازه نشاسته نرم شده/نانوفیبر سلولزی, سبب افزایش دوام و مدت زمان تخریب زیستی چندسازه نشاسته نرم شده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی