Start: 2/5/2023 12:55:40 AMEnd: 2/5/2023 12:55:41 AM >> 604

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

84

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد هزینه های محلی حفاظت: استفاده از رویکرد مدلسازی انتخاب در استخراج تمایل به پذیرش

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 81

چکیده

 هدف از این مطالعه, برآورد هزین فرصت اقتصادی حفاظت از جنگل های مانگرو واقع در جزیره قشم برای جوامع محلی است. مهم ترین کارکردهای استفاده ای جنگل های مانگرو در این منطقه, امکان گردشگری, فعالیت های شیلاتی و سرشاخه چینی محدود است. رویکرد مدلسازی انتخاب برای برآورد هزینه کاهش بهره برداری از جنگل ها توسط مردم محلی تحت سناریوهای فرضی حفاظت استفاده شده است که بابت کاستن از بهره برداری هایشان, مبلغی برای جبران خسارت یا درآمد از دست رفته به آنها پرداخت می شود. داده ها و اطلاعات لازم از خانوارهای ساکن در روستاهای بلافصل جنگل های مانگرو به دست آمد و با کاربرد مدل لاجیت شرطی تحلیل شد. نتایج نشان داد که افراد برای پذیرش ریسک محیط زیستی ناشی از حفاظت, تمایل به دریافت غرامت دارند و امکان گردشگری در جنگل های مانگرو بیشترین ارزش نهایی (235000 ریال در روز) را از دید مردم محلی داراست. همچنین نتایج حاکی از ناهمگنی در ترجیحات افراد است که به متغیرهای درآمد, سن, اندازه خانوار, شغل و سابقه مشارکت در طرح های محیط زیستی نسبت داده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی