video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

507

دانلود:

278

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی مدل اکولوژیک کشاورزی و مرتعداری سرزمین با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد)

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 24

چکیده

 کاهش بیش از حد توان منابع طبیعی یکی از چالش های بسیار مهمی است که بشر در قرن اخیر با آن روبرو است. بهره برداری مناسب از اراضی و مدیریت اصولی کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن, نقش مهمی در راستای نیل به توسعه پایدار دارد. از این رو جهت دستیابی به توسعه پایدار و به منظور استفاده مناسب از اراضی, باید گرایش ها به سمت برنامه ریزی و بهره برداری اصولی از منابع و بر اساس توان آن ها باشد. بنابراین از آنجا که کشاورزی آثار محیط زیستی فراوانی بر مناطق شهری دارد, ارزیابی اراضی کشاورزی ضرورت پیدا می کند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توان اکولوژیکی اراضی شهرستان اشتهارد از منظر کشاورزی و مرتعداری می باشد. به این منظور با استفاده از معیارهای اکولوژیکی و نیز با به کارگیری روش های Fuzzy, Fuzzy AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توان اکولوژیکی اراضی شهرستان اشتهارد مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت استانداردسازی لایه ها از روش Fuzzy و نیز برای اختصاص دادن وزن به هر یک از شاخص های مورد استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (Fuzzy AHP) استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اراضی با توان اکولوژیکی درجه ی یک با 50/1 درصد و اراضی درجه ی چهار با 36/25 درصد کمترین و بیشترین درصد از کل منطقه ی مورد مطالعه را شامل می شوند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در این تحقیق نشان دهنده ی کارایی بالای روش Fuzzy AHP در ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه است و می توان آن را با تغییرات لازم برای سایر مناطق و همچنین دیگر فعالیت های مکان یابی مورد استفاده قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دهقان، پویان، آذرنیوند، حسین، خسروی، حسن، زهتابیان، غلامرضا، و مقدم نیا، علیرضا. (1397). طراحی مدل اکولوژیک کشاورزی و مرتعداری سرزمین با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، 71(1 )، 11-24. SID. https://sid.ir/paper/162590/fa

  Vancouver: کپی

  دهقان پویان، آذرنیوند حسین، خسروی حسن، زهتابیان غلامرضا، مقدم نیا علیرضا. طراحی مدل اکولوژیک کشاورزی و مرتعداری سرزمین با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)[Internet]. 1397؛71(1 ):11-24. Available from: https://sid.ir/paper/162590/fa

  IEEE: کپی

  پویان دهقان، حسین آذرنیوند، حسن خسروی، غلامرضا زهتابیان، و علیرضا مقدم نیا، “طراحی مدل اکولوژیک کشاورزی و مرتعداری سرزمین با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد)،” مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، vol. 71، no. 1 ، pp. 11–24، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/162590/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی