video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

338

دانلود:

89

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه روش های بهینه سازی فراکاوشی در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل مفهومی بارش- رواناب

صفحات

 صفحه شروع 533 | صفحه پایان 552

چکیده

 مدل های بارش- رواناب برای محاسبه رواناب حاصل از بارش در یک حوضه آبریز به کار می روند. کاربرد موفقیت آمیز مدل های پیش بینی بارش- رواناب به نحوه واسنجی پارامترهای آن ها بستگی دارد. با وجود عمومیت این مدل ها, در صورتی که نتوان مقدار بهینه برای پارامترهای آن ها را با استفاده از واسنجی مدل به دست آورد, کاربرد آن مدل ها بسیار مشکل خواهد بود. تخمین مقادیر بهینه برای پارامترهای مدل بارش- رواناب دارای عدم قطعیت است. در تحقیق حاضر تحلیل عدم قطعیت پارامترهای یک مدل بارش- رواناب با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی ارزیابی و مقایسه شد. نتایج به دست آمده برای محدوده اطمینان دبی شبیه سازی شده یک مدل مفهومی بارش– رواناب به کاررفته در حوضه معرف رودخانه لیف آمریکا با استفاده از چهار الگوریتم فراکاوشی 1. الگوریتم بهینه سازی مجموعه ذرات PSO)), 2. الگوریتم تکامل تصادفی جوامع SCE)), 3. ترکیب الگوریتم بهینه سازی مجموعه ذرات و ژنتیک (Hybrid-GA & PSO), 4. الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (SFLA) با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد الگوریتم های PSO و SCE کارایی بهتری در تحلیل عدم قطعیت برآورد پارامترهای مدل بارش- رواناب نسبت به دو الگوریتم دیگر داشتند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  صادقی طبس، ص.، و پوررضابیلندی، م. (1394). مقایسه روش های بهینه سازی فراکاوشی در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل مفهومی بارش- رواناب. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), 68(3), 533-552. https://sid.ir/paper/162396/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی طبس صادق، پوررضابیلندی محسن. مقایسه روش های بهینه سازی فراکاوشی در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل مفهومی بارش- رواناب. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران). 1394 [cited 2023January29];68(3):533-552. Available from: https://sid.ir/paper/162396/fa

  IEEE: کپی

  صادقی طبس، ص.، پوررضابیلندی، م.، 1394. مقایسه روش های بهینه سازی فراکاوشی در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل مفهومی بارش- رواناب. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), [online] 68(3), pp.533-552. Available: https://sid.ir/paper/162396/fa.